Over Gert Oudenes

Na mijn opleiding aan de Pedagogische Academie met als specialisatie Tekenen, ben ik tot 2023 werkzaam geweest in het Voortgezet Onderwijs. Aanvankelijk als docent A.V.O., maar na het behalen van de Akte Tekenen in 1988 heb ik tot mijn pensionering gewerkt als docent Beeldende Vorming.

Naast mijn werk als docent was ik ruim 20 jaar als kunstenaar verbonden aan de STAA in Alphen aan den Rijn, de voorloper van het huidige STA-ART. In die periode heb ik aan verschillende groepsexposities deelgenomen, maar ook diverse solo-exposities gehad. Een aantal daarvan: Heineken in Zoeterwoude, het gemeentehuis van Leiderdorp, de STAA-galerie, stadsgalerie Gouda en Het Oude Raadhuis in Warmond. Mijn werk is in bezit van particulieren, bedrijven en instellingen.

Werkend vanuit Nieuwkoop is het landschap mijn grootste bron van inspiratie. De natuur met haar altijd veranderende vormen, structuren, kleuren en licht. De ruimte in al haar grootsheid én intimiteit. Weerspiegelingen in het water toveren onverwachte abstracties; vormen die je nauwelijks kunt bedenken en die vrij zijn. Puttend uit deze oneindige bron van inspiratie maak ik schilderijen en tekeningen die meanderen tussen figuratie en abstractie in een kleurrijke, expressionistische stijl, waarbij een intuïtieve manier van werken leidend is met in mijn achterhoofd het landschap zoals ik dat heb ervaren. Het is geen poging het bestaande landschap na te maken, maar eerder de weergave van de emotie van een moment; het zijn verinnerlijkte landschappen. Ook in mijn fotografie en bewerkingen ben ik op zoek naar de grenzen van het abstracte en figuratieve, nu met behulp van digitale technieken.

Veel kijkplezier!